Deelnemersvoorwaarden

Deelnemersvoorwaarden Fotowedstrijd ‘Natuur in Flevoland’ i.v.m. de viering van het 35-jarig jubileum van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland

Door in te schrijven en een of meer foto’s te uploaden, ga je akkoord met onderstaande deelnemersvoorwaarden:

Hoofdthema is ‘Natuur in Flevoland’.

Iedereen mag meedoen aan de fotowedstrijd, behalve de juryleden, hun partners en gezinsleden.

Deelname aan deze fotowedstrijd is gratis.

De inzendtermijn loopt van 7 oktober t/m 7 november 2019.


De volgende thema’s gelden voor 18 jaar en ouder (De leeftijd die geldt op 7 november 2019):

● Landschappen

● Vogels

● Insecten

● Zoogdieren

● Creatieve natuurfotografie


Voor jongeren t/m 17 jaar is er een aparte categorie:

● 7 tot 11 jaar

● 12 tot 17 jaar

Toegestane aantallen foto’s:

● Voor alle inzenders geldt: maximaal 5 foto’s per persoon met vrije keuze over de verdeling over de vijf thema’s. Deze hoeven niet in een keer ge-upload te worden. Als er meerdere foto’s in dezelfde categorie vallen kunnen deze in één keer worden ge-upload. Mocht blijken dat je meer foto’s hebt ingestuurd dan gelden alleen de eerste 5 foto’s.

● Voor deelnemers van 18 jaar en ouder moeten elk van de foto’s uploaden in de juiste categorie.


Prijswinnaars:

● Per thema worden er (maximaal) twee prijswinnaars gekozen.

● Deelnemers t/m 17 jaar hoeven geen categorie aan te geven; de foto’s moeten wel in een of meer van de genoemde thema’s passen.

● Per leeftijdscategorie t/m 17 jaar worden er (maximaal) twee prijswinnaars gekozen.

● Tevens wordt er één overall prijswinnaar gekozen.


Alle foto’s moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

● De foto’s moeten door de deelnemer zelf gemaakt zijn.

● De foto’s moeten in Flevoland genomen zijn.

● Het bestandsformaat moet .jpg of .jpeg zijn.

● Omdat de winnende foto’s in een foto-expositie getoond worden, moeten ze minimaal 12 megapixels zijn.

● Op de foto’s mag geen tekst, logo of watermerk staan.


Jurering , prijswinnaars en prijzen:

● Alle foto´s worden beoordeeld door een onafhankelijke, ervaren jury.

● De prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens het 35 jarig jubileum op 14 december.

Over de uitslag van de verkiezingen is geen discussie of correspondentie mogelijk.


Door het leveren/uploaden van de foto(’s) verklaart de deelnemer:

● dat hij/zij Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland vrijwaart en volledig schadeloos zal stellen voor terechte aanspraken en claims van derden die verband houden met de exploitatie van de ingestuurde foto(’s),

● dat hij/zij toestemming geeft dat, als de foto wint, deze getoond mag worden in de openbaar toegankelijke jubileumexpositie op 14 december 2019 in het KAF en op de website van de Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland, met naamsvermelding.

● dat de Vogel- en Natuurwacht Flevoland de ingezonden foto’s rechtenvrij en zonder vergoeding mag gebruiken voor PR-doeleinden, met vermelding van de naam van de fotograaf.


Er zijn mooie prijzen te winnen: 7 x 2 juryprijzen + 1 overall juryprijs