Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.vogelennatuurfestival.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De informatie op www.vogelennatuurfestival.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch staan wij niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, noch voor het goed functioneren daarvan.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. www.vogelennatuurfestival.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van hyperlinks dan wel de websites van derden.

Op alle uitingen en publicaties van www.vogelennatuurfestival.nl is auteursrecht en ander intellectueel eigendomsrecht van toepassing. De ingeleverde foto’s zijn en blijven intellectueel eigendom van de deelnemers van de wedstrijd en vallen onder hun auteursrecht. Niets van de uitingen op deze website mag gekopieerd of verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van www.vogelennatuurfestival.nl.